کسب درآمد از ادفایل

ادفایل

ایا میدانید که ادفایل مرجعی برای کسب درآمد شما هست؟

درصد ادفایل از فروش شما چه مقدار است؟ 10درصد برای ما و 90 درصد برای شما

حداقل مبلغ برای تسویه چه مقدار است؟ 10 هزار تومان

حداکثر زمان برای تسویه چه میزان است؟ 24 تا 48 ساعت

در چه صورت تسویه طول میکشد؟ نادرست بود اطلاعات واریزی و نداشتن کدشبا و شماره کارت و شماره حساب یا شکایت مشتریان از فایل شما و عدم رفع مشکل

فایل یا محصول من در چه صورتی غیرفعال میشود؟ رعایت نکردن کپی رایت, نادرست بودن فایل, ناقض قوانین جمهوری اسلامی, شکایت مشتریان و …

در چه صورت فایل یا محصول بنده فعال خواهد شد؟ مشکلات اعلام شده را رفع نموده و تیکت بزنید.

زمان پاسخگویی به تیکت ها چقدر است؟ 1ساعت تا 24 ساعت