دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی

اندازه: 423.50K

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 مرداد 1396

به روز رسانی در: 27 مرداد 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

18000 تومان – خرید

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
چارچوب نظری تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مباحث نظری
بخش اول
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
عدل در قرآن
بخش دوم
پیشنه تحقیق
فصل سوم
بخش اول
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی
نظام رهبری
بخش دوم
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
فصل چهارم
بخش اول
تعاریف فارابی از عدالت
بخش دوم
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر
بخش سوم
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف
بخش چهارم
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟
اقسام فضائل
بخش پنجم
مراتب عدل
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مىتواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آن ها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى به شمار می آید. که در این خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. از جمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی میباشند که محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و این که عدالت از نگاه ایشان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد و این که آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی از فضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت این که چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را بطور شفاف ترسیم نکردند روش هایی که محقق در تحقیق خود به کار میبرد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی میباشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

پاسخ دهید