دانلود پروژه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

اندازه: 626.50K

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 33 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 مرداد 1396

به روز رسانی در: 27 مرداد 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
پیش گفتار
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف ها ی پژوهش
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
جامعه مورد بررسی
روش تحقیق
کلید واژگان
بخش دوم
فرهنگ
فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی
خصوصیات فرهنگ
فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد
فرهنگ پدیده ای فراگیر است
فرهنگ امری مشترک است
فرهنگ یاد گرفتنی است
فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی
سطح های فرهنگ
طبقه بندی فرهنگ ها
ابداع فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری
نوسازی مفهوم فرهنگ
عناصرمهم در فرهنگ پذیری
روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر
آژانس های فرهنگ پذیری
ماهیت رسانه
رسانه و فرهنگ پذیری
کارکردهای رسانه ها
رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی
طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه
تلویزیون
ویژگی های تلویزیون
تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی
تلویزیون از دید نظریه پردازان
قدرت تلویزیون
کارکردهای مثبت تلویزیون
جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان
کارکردهای منفی تلویزیون
نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی
کودک کیست
ویژگی های کودک در دوره ابتدایی
قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون
ارتباط کودک و تلویزیون
کودکان قربانیان تلویزیون
چهارچوب نظری
نظریه فرهنگ و شخصیت
نظریه کنش متقابل نمادین
نظریه کارکردگرایی
بخش سوم
مقدمه
تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان
تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان
تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان
تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه
تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان
سوالات پرسیده شده از والدین
مصاحبه با والدین
مصاحبه با مربیان
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها:
نمودار سطح تحصیلات والدین
حدود ساعات تماشای تلویزیون
اولیت تماشای برنامه های تلویزیون
علت تماشای تلویزیون

چکیده:
رسانه ها بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی میکنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگها و ارزشها و الگوهای سنتی میشوند و در این رهگذر رسانه ها، بعنوان عاملان تغییر و تحول در ارزشها و هنجارها مطرح هستند و بطوری که سنت ها را به مبارزه میطلبند و بصورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرشها و رفتارهای نسل جدید عمل میکنند و همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده میشود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میکنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، این که به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام میگیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون بعنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد و محقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت و طی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها، عادات و علایق، الگوهای فراغت،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

پاسخ دهید