3500 تومان

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تعداد صفحات:89 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : مبادی تحقیق مقدمه موضوع تحقیق و تبیین آن بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) انگیزه محقق در انتخاب موضوع هدف تحقیق ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد [...]

مشاهده و خرید
18000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی

تعداد صفحات:102 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات چارچوب نظری تحقیق [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پروژه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تعداد صفحات:88 نوع فایل:word فهرست مطالب: بخش اول پیش گفتار مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف ها ی پژوهش سوالات پژوهش پیشینه تحقیق جامعه مورد بررسی روش تحقیق کلید واژگان بخش دوم فرهنگ [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

تعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم) اختلالات روانی و شخصیتی [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پروژه پژوهشی در تناسب آیات

تعداد صفحات:122 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع سؤالات اصلی سؤالات فرعی فرضیه چکیده بخش اول : بررسی های مفهومی بررسی لغوی تناسب بررسی لغوی سیاق بررسی لغوی اسباب النزول [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

دانلود پروژه سبک شناسی کشف المحجوب

تعداد صفحات:16 نوع فایل:word رشته ادبیات فارسی فهرست مطالب: چکیده مقدمه روش انجام تحقیق پیشینه تحقیق سطح واژگان لغات و عبارات تازی حروف متروک واژگان متروک و مهجور صفت های برتر قیدهای تاکیدی [...]

مشاهده و خرید