1000 تومان

دانلود پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی

تعداد صفحات:31 نوع فایل:word فهرست مطالب: اشخاص حقیقى اهلیت تمتع اهلیت استیفاء سایر حقوق مربوط به اهلیت قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران اجرای تعهد تجاری مقررات خاص دعاوی تجاری تعهدات براتی [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

تعداد صفحات:143 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده پیشگفتار علایم‌ اختصاری مقدمه‌ فصل اول : کلیات‌ پیشینه تاریخی مرور زمان تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران مرور زمان در ایران قدیم مرور زمان در حقوق [...]

مشاهده و خرید
6500 تومان

دانلود پروژه حقوق زن در ایران

تعداد صفحات:59 نوع فایل:WORD فهرست مطالب: مقدمه بیان مطلب بحث تاریخی از سال 1307 تا سال 1346 از سال 1346 تا 1353 از سال 1353 تا 1357 از سال 1357 تا امروز (1386) نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان

دانلود پروژه تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

تعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه تعریف – سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت فصل دوم قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت فصل سوم قلمرو مکانی حق کسب [...]

مشاهده و خرید