4000 تومان

دانلود پروژه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تعداد صفحات:88 نوع فایل:word فهرست مطالب: بخش اول پیش گفتار مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف ها ی پژوهش سوالات پژوهش پیشینه تحقیق جامعه مورد بررسی روش تحقیق کلید واژگان بخش دوم فرهنگ [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

تعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم) اختلالات روانی و شخصیتی [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان

دانلود پروژه زنان و اشتغال

تعداد صفحات:68 نوع فایل:word فهرست مطالب: بیان مسئله پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع اهداف پژوهش فرضیه ها معرفی انواع متغیرهای پژوهش مقدمه کار و شغل تاریخچه اشتغال زنان در ایران تاریخچه قا نون گذاری [...]

مشاهده و خرید
5500 تومان

دانلود پروژه بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیرآن ها در یادگیری

تعداد صفحات:114 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول موضوع مقدمه بیان مسئله فرضیه اهداف جامعه آماری نمونه گیری تعاریف واصطلاحات فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه معرفی روش های مختلف تدریس بخش [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

تعداد صفحات:67 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول طرح مسئله اهمیت موضوع سوالات تحقیق فصل دوم تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله ادبیات نظری نظریات اسلام نظریه‌های روانشناسی نظریات جامعه شناسی [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

دانلود پروژه جمعیت و جمعیت شناسی

تعداد صفحات:83 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی اهداف جمعیت شناسی فصل اول : جمعیت پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین توزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت [...]

مشاهده و خرید
1500 تومان

دانلود پروژه بیکاری

تعداد صفحات:43 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده انواع بیکاری بیکاری آشکار بیکاری پنهان بیکاری فصلی کم کاری برکناری نه کاری و ناکاری مقدمه بیان مسله اهمیت و ضرورت تحقیق بیکاری بیکاران چه کسانی [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان

دانلود پروژه اومانیسم

تعداد صفحات:138 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : اومانیسم چیست؟ 1-1 تعریف اومانیسم 1-2 تاریخچه اومانیسم 1-3 اومانیسم یعنی 1-4 اگر بخواهیم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه اومانیسم باید به [...]

مشاهده و خرید
1500 تومان

دانلود پروژه تاثیر رسانه ها بر فرهنگ

تعداد صفحات:13 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه تعلق جهانی اخبار و اطلاعات انفجار زمان و مکان صنعت فرهنگ نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ نقش رسانه در شکل دهی فرهنگ اجتماعی اثرات مثبت و منفی بر فرهنگ [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

دانلود پروژه اجتماعی شدن کودک

تعداد صفحات:29 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه اجتماعی شدن و دور زندگی رشد اولیه کودک رشد ارداکی کودک گریه و لبخند کودک و مادر پیدایش واکنش های اجتماعی دلبستگی و محرومیت اجتماعی شدن کودک نظریه [...]

مشاهده و خرید