5000 تومان

دانلود پروژه بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

تعداد صفحات:61 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کلیات سرب و سابقه تاریخ خواص فیزیکی- خواص شیمیایی مصارف صنعتی ترکیبات شیمیایی و موارد مصرفی کانی های سرب نقره ترکیبات نقره کانی های نقره [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

تعداد صفحات:284 نوع فایل:word فهرست مطالب: تشکر و قدرانی فصل اول زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج چکیده مشخصات و خصوصیات سرب خصوصیات قابل توجه تاریخچه جداسازی ایزوتوپ ها [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان

دانلود پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

تعداد صفحات:73 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه سنگ ها مشکلات ناشی از نشت آب آب در روزنه ها و شکاف ها چرخه آب شناختی روزنه داری نخستین و ثانوی سفره آب زیرزمینی واحد های زمین شناختی آبده، نیم آبده [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پروژه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی

تعداد صفحات:143 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول انواع مخازن نفتی ارزش دولومیت خصوصیات سنگ انواع تخلخل فصل دوم اکشتاف ژئوفیزیکی روش الکتریکی مغناطیس سنجی لرزه نگاری برداشت انواع [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

تعداد صفحات:158 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول: فلوئورین مقدمه مشخصات عمومی و کلیفلورین مشخصات عمومی فلورین مشخصات کلی فلورین زمین شناسی فلورین انواع کانسارهای فلورین زمین شناسی و [...]

مشاهده و خرید