3500 تومان

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تعداد صفحات:89 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : مبادی تحقیق مقدمه موضوع تحقیق و تبیین آن بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) انگیزه محقق در انتخاب موضوع هدف تحقیق ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

دانلود پروژه بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

تعداد صفحات:40 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول توصیف وضع موجود بیان مسئله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سوالهای تحقیق تعریف واژه ها آمادگی انگیزش آموزش انضباط و نظم روش تدریس فصل دوم [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه بررسی علل فرار دختران

تعداد صفحات:60 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق اهمیت مسئله تعریف علمی واژه‌ها نوجوانی کجروی یا انحراف فصل دوم: فرار دختران از خانه مقام زن در جهان‌بینی اسلامی فرار دختران [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پروژه بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی بین معلمان مرد شهرستان خمین

تعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف پژوهش تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها تعاریف نظری رضایت شغلی سلامت روان تعاریف عملیاتی رضایت شغلی [...]

مشاهده و خرید
1500 تومان

دانلود پروژه بررسی مشکلات به کارگیری روش های فعال تدریس توسط معلمان

تعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول مقدمه کلیات الگوی عمومی تدریس الگوی عمومی تدریس (generd teadhing) انتخاب روش تدریس انواع روش های تدریس مراحل اجرای روش نمایشی روش سخنرانی مرحله [...]

مشاهده و خرید
7500 تومان

دانلود پروژه بررسی رابطه جایگاه مهار بیرونی و درونی با رضایت تحصیلی

تعداد صفحات:65 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده فصل اول مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق تعریف اصطلاحات فصل دوم پیشینه تحقیق مقدمه دیدگاه هایی درباره شخصیت شخصیت از نظر فروم شخصیت [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان

دانلود پروژه بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

تعداد صفحات:178 نوع فایل:word فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه فصل اول – مبانی نظری تحقیق بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق فصل دوم – رسانه چیست و چه [...]

مشاهده و خرید
5500 تومان

دانلود پروژه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

تعداد صفحات:67 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اثرات و عوارض طلاق آثار اجتماعی طلاق عوامل مؤثر بر طلاق راه حل مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهمیت تحقیق از لحاظ [...]

مشاهده و خرید