3000 تومان

دانلود پروژه آشنایی با عایق ها

تعداد صفحات:96 نوع فایل:word فهرست مطالب: عایق صوتی نگاه اجمالی تاریخچه تولید صوت انتشار صوت ارتباط صوت و ارتعاش آیا فقط آزمایشهای مربوط به هوا وسیله انتقال صوت است؟ نقش شیشه های چند جداره به [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان

دانلود پروژه چوب رشته معماری

تعداد صفحات:148 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه و تاریخچه نظر فرانک لویداریت در مورد چوب ساختار درخت ساختار قابل رویت چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسیم میشوند سخت چوب ها نرم چوب ها خواص [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان

دانلود پایان نامه طرح دانشکده معماری

تعداد صفحات:117 نوع فایل:word رشته معماری فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمانهای دانشگاهی ویژگیهای عمومی پردیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آرایش وسازماندهی فضایی جز [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه چوب رشته معماری

تعداد صفحات:36 نوع فایل:word رشته معماری و عمران فهرست مطالب: مقدمه موادی که به چوب می زنند ویژگی ساختمان های چوبی تعریف چوب مواد تشکیل دهنده چوب رطوبت چوب وضع مکانیکی چوب مزایای چوب مقاومت [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان

دانلود پروژه خانه سینما رشته معماری

تعداد صفحات:102 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول طرح مسئله ضرورت پروژه روش مطالعه و تحقیق سامان پروژه مطالعاتی فصل دوم : شناخت شناخت سینما سینما چیست ؟ اختراع سینما فرهنگ ونمایش ونقش آن [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان

دانلود پروژه گنبد در معماری ایران

تعداد صفحات:61 نوع فایل:word فهرست مطالب: پیشگفتار گنبد در معماری ایران تعریف هندسی گنبد چپیره ترمبه، سرمبه، سلمبه فیلپوش ترمبه پتگونه یا پتکانه طاق بندی یا طاق بست کاربندی یا کاربست طرز چیدن [...]

مشاهده و خرید
7500 تومان

دانلود پروژه معماری نرم افزار

تعداد صفحات:92 نوع فایل:word فهرست مطالب: فهرست مطالب : مقدمه معماری نرم افزار چیست ؟ تعاریف پایه در معماری نرم افزار الگوهای معماری یا سبکهای معماری مدل مراجع معماری مرجع دیدگاه های معماری [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

دانلود پروژه رنگ در معماری

تعداد صفحات:16 نوع فایل:word فهرست: مقدمه پیشگفتار اهمیت طرح و موضوع فصل اول تعریف رنگ ۱- تعریف رنگ (چیستی رنگ) ۲- تئوری رنگ ۳- تاریخچه رنگ فصل دوم روان شناسی رنگ ۱- تأثیر رنگ ها بر انسان ۲- [...]

مشاهده و خرید