3500 تومان

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تعداد صفحات:89 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : مبادی تحقیق مقدمه موضوع تحقیق و تبیین آن بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) انگیزه محقق در انتخاب موضوع هدف تحقیق ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پروژه پژوهشی در تناسب آیات

تعداد صفحات:122 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع سؤالات اصلی سؤالات فرعی فرضیه چکیده بخش اول : بررسی های مفهومی بررسی لغوی تناسب بررسی لغوی سیاق بررسی لغوی اسباب النزول [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

دانلود پروژه سبک شناسی کشف المحجوب

تعداد صفحات:16 نوع فایل:word رشته ادبیات فارسی فهرست مطالب: چکیده مقدمه روش انجام تحقیق پیشینه تحقیق سطح واژگان لغات و عبارات تازی حروف متروک واژگان متروک و مهجور صفت های برتر قیدهای تاکیدی [...]

مشاهده و خرید
6500 تومان

دانلود پروژه حقوق زن در ایران

تعداد صفحات:59 نوع فایل:WORD فهرست مطالب: مقدمه بیان مطلب بحث تاریخی از سال 1307 تا سال 1346 از سال 1346 تا 1353 از سال 1353 تا 1357 از سال 1357 تا امروز (1386) نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پروژه بررسی چگونگی تأثیر رضایت مندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

تعداد صفحات:55 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده تحقیق بیان مسأله اهداف پژوهش روش شناسایی پژوهش جامعه آماری و نمونه گیری نتیجه گیری و پیشنهادات فصل اول طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع و [...]

مشاهده و خرید
8500 تومان

دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

تعداد صفحات:164 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی پژوهش اهداف ویژه پژوهش فرضیه های پژوهش فرضیه اصلی پژوهش فرضیه های فرعی پژوهش [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان

دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

تعداد صفحات:82 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف فرضیه‌های پژوهش متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها خلاصه فصل دوم: مرور [...]

مشاهده و خرید
5500 تومان

دانلود پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تعداد صفحات:102 نوع فایل:word فهرست مطالب: گواهی سپاسگذاری تقدیم فصل اول: طرح تحقیق مقدمه موضوع پژوهش بیان مسئله هدف پژوهش فرضیه پژوهش اهمیت مساله متغیرهای تحقیق تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق [...]

مشاهده و خرید
1500 تومان

دانلود پروژه فدرالیسم

تعداد صفحات:47 نوع فایل:word فهرست مطالب: ژرفترین سپاس ها تعریف های فدرالیسم معانی مختلف فدرالیسم فدرالیسم و انجمن های ایالتی درایران گفتگوی آقای ناصر ایران پور اوضاع فدرال در آلمان نگاهی کوتاه [...]

مشاهده و خرید