7000 تومان

دانلود پروژه امپرسیونیسم

تعداد صفحات:96 نوع فایل:WORD فهرست مطالب: مقدمه هنر و هنرمند مبنای هنر تقلید طبیعت وظیفه هنرمند هنر لازم و سودمندات فصل اول نقاشی قدیم و جدید امپرسیونیسم شیوه های جدید نقاشی اساس شیوه امپرسیوسیت [...]

مشاهده و خرید
7500 تومان

دانلود پروژه اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

تعداد صفحات:96 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول تاریخچه و اهمیت اقتصادی مقدمه مناطق تولید مرکبات مناطق مرکبات خیز ایران ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات گیاه شناسی وضعیت گل و لقاح علل پارتنوکارپی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پروژه نانو تکنولوژی چیست و چه کاربردی در صنایع غذایی دارد؟

تعداد صفحات:20 نوع فایل:word فهرست مطالب: تعریف بیوتکنولوژی غذایی تعریف بیوتکنولوژی غذایی در ارتباط با صنایع غذایی کاربرد بیوتکنولوژی سنتی کاربرد بیوتکنولوژی نوین کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پایان نامه خیار گلخانه ای

تعداد صفحات:109 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه تاریخچه گیاه شناسی ارزش تغذیه ای جوانه زنی بذر خیار تلخ شدن خیار اصلاح خیار واریته های مناسب خیار گلخانه ای اقلیم مناسب جهت احداث گلخانه [...]

مشاهده و خرید
8500 تومان

دانلود پروژه کشت خاک های هیدروپونیک

تعداد صفحات:128 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه تکثیر گیاهان به روش آبکشت کاشت بذر کاشت در جعبه تکثیر کاشت بذر در بستر خنثی کاشت بذر در محیط مایع تکثیر غیربذری عناصر غذایی ترکیب عناصر در گیاهان [...]

مشاهده و خرید