4500 تومان

دانلود پروژه پژوهشی در تناسب آیات

تعداد صفحات:122 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع سؤالات اصلی سؤالات فرعی فرضیه چکیده بخش اول : بررسی های مفهومی بررسی لغوی تناسب بررسی لغوی سیاق بررسی لغوی اسباب النزول [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

دانلود پروژه سبک شناسی کشف المحجوب

تعداد صفحات:16 نوع فایل:word رشته ادبیات فارسی فهرست مطالب: چکیده مقدمه روش انجام تحقیق پیشینه تحقیق سطح واژگان لغات و عبارات تازی حروف متروک واژگان متروک و مهجور صفت های برتر قیدهای تاکیدی [...]

مشاهده و خرید
7500 تومان

دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر رشته های فنی و هنر

تعداد صفحات:135 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش هدف پژوهش سئوالات پژوهش فصل دوم : پیشینه پژوهش هویت جنسی پیدایی هویت جنسی نظریه طرح واره جنسی [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

تعداد صفحات:87 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : معرفی تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف فرضیه های تحقیق تعریف عملیاتی فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه مبانی نظری [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است

تعداد صفحات:23 نوع فایل:word فهرست مطالب: اتگیزه و هدف تحقیق مقدمه بیان مسئله توصیف وضعیت موجود ویژگی های گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها ویژگی های راه پیشنهادی برای تغییر داده ها چگونگی [...]

مشاهده و خرید