5500 تومان

دانلود پروژه جامعه شناسی هنر موسیقی

تعداد صفحات:103 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول سازها تصنیف خوانی موسیقی آوازی فصل دوم هنر هنر در اروپا اشاره ای به تکامل تاریخی انسان فصل سوم پیدایش سازها شهرنشینی جامعه شناخت [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

دانلود پروژه امپرسیونیسم در نقاشی

تعداد صفحات:23 نوع فایل:WORD فهرست مطالب: مقدمه پیدایش سبک امپرسیونیسم هنرمندان این سبک فلسفه امپرسیونیستی پیدایش امپرسیونیست در اروپا تاثیرات نور در امپرسیونیست عناوین دیگر امپرسیونیست نتیجه [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

دانلود پروژه بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

تعداد صفحات:40 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول توصیف وضع موجود بیان مسئله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سوالهای تحقیق تعریف واژه ها آمادگی انگیزش آموزش انضباط و نظم روش تدریس فصل دوم [...]

مشاهده و خرید
20000 تومان

دانلود پروژه بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

تعداد صفحات:164 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق نوع روش تحقیق محدودیت های تحقیق پیشینه تحقیق در داخل کشور پیشینه تحقیق در خارج [...]

مشاهده و خرید
6500 تومان

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

تعداد صفحات:84 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله هدف از تحقیق و اهمیت مساله فرضیه تحقیق متغیرهای پژوهش فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق اضطراب و فشار روانی اجزای اضطراب انواع [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

تعداد صفحات:167 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سئوالات تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق تعاریف مفهومی [...]

مشاهده و خرید